ΣΕΪΤΑΝΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 09/2012, ΕΣΟ: 56362 | Fide: 42176026 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -