ΣΙΔΗΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η/Γ: 04/1980, ΕΣΟ: 56411 | Fide: 42152534 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -