ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 11/2013, ΕΣΟ: 56451 | Fide: 42157692 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -