ΤΣΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Η/Γ: 02/2014, ΕΣΟ: 56612 | Fide: 42155703 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -