ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 10/2014, ΕΣΟ: 56613 | Fide: 42155614 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -