ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 11/1997, ΕΣΟ: 56811 | Fide: 42156173 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 969 0
2023B 969 0
2023Α 969 3
2022B 965 10
2022A - 4
Παλαιότερα -