ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ

Η/Γ: 07/2016, ΕΣΟ: 56995 | Fide: 42156130 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1191 33
2023B 1167 28
2023Α 1007 5
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -