ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2016, ΕΣΟ: 57019 | Fide: 42158699 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 7
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι