ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 57020 | Fide: 42176360 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι