ΣΑΚΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2013, ΕΣΟ: 57061 | Fide: 42161320 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -