ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

Η/Γ: 11/2013, ΕΣΟ: 57066 | Fide: 42174430 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 5
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι