ΚΛΕΑΝΘΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 10/2014, ΕΣΟ: 57067 | Fide: 42162777 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 5
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι