ΝΤΩΝΕ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 08/2014, ΕΣΟ: 57068 | Fide: 42174716 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 4
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -