ΕΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 05/2014, ΕΣΟ: 57080 | Fide: 42162785 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι