ΚΑΡΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ

Η/Γ: 12/2014, ΕΣΟ: 57090 | Fide: 42176379 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -