ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Η/Γ: 08/2013, ΕΣΟ: 57093 | Fide: 42157447 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 962 20
2022B - 3
Παλαιότερα -