ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 03/1976, ΕΣΟ: 57116 | Fide: 42159300 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1171 0
2023Α 1171 1
2022B 1178 11
Παλαιότερα -

Σύλλογοι