ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 03/1999, ΕΣΟ: 57171 | Fide: 42159539 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1449 5
Παλαιότερα -

Σύλλογοι