ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 03/2014, ΕΣΟ: 57312 | Fide: 42168953 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι