ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

Η/Γ: 12/1973, ΕΣΟ: 57319 | Fide: 42161746 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 953 3
2023B 921 11
2023Α 934 18
2022B - 3
Παλαιότερα -