ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 05/2000, ΕΣΟ: 57374 | Fide: 42161029 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1239 4
2023Α 1232 12
2022B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι