ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2010, ΕΣΟ: 57474 | Fide: 42172730 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -