ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 57574 | Fide: 42160383 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 805 0
2023B 805 5
2023Α - 4
2022B - 0
Παλαιότερα -