ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

Η/Γ: 02/2016, ΕΣΟ: 57888 | Fide: 42181879 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -