ΛΑΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/1979, ΕΣΟ: 57890 | Fide: 42185114 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 1
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -