ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 57908 | Fide: 42162173 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1205 19
2023Α - 4
2022B - 0
Παλαιότερα -