ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2014, ΕΣΟ: 58070 | Fide: 42181801 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
Παλαιότερα -