ΜΩΥΣΙΔΗ ΔΑΝΑΗ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 59006 | Fide: 42173990 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -