ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 11/2001, ΕΣΟ: 59240 | Fide: 42178819 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
2023Α - 0
Παλαιότερα -