ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 12/2012, ΕΣΟ: 59552 | Fide: 42180880 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B - 0
Παλαιότερα -