ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 59686 | Fide: 42166519 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -