ΔΑΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 59714 | Fide: 42186056 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -