ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 06/1977, ΕΣΟ: 59833 | Fide: 354105007 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 1
2023B - 0
Παλαιότερα -