ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΤΡΑΪΚΟΣ

Η/Γ: 04/1954, ΕΣΟ: 59846 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -