ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/2015, ΕΣΟ: 60681 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι