ΝΕΑΝΙΚΑ ΕΣΣΠ ΑΓΟΡΙΑ -10

Ελβετικό 7 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 109/63

Ημ/νίες: 21/12/2007 - 29/12/2007

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1 18 1 9 1 15 1 2 1 11 0 3 ½ 5
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 19 1 12 ½ 6 0 1 1 4 1 11 1 3
3 ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 0 4 1 5 1 18 1 15 1 7 1 1 0 2
4 ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1 3 1 16 1 8 0 2 1 6 1 11
5 ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 0 6 0 3 + 19 1 16 1 15 1 7 ½ 1
6 ΠΕΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 5 1 18 ½ 2 0 11 1 12 0 4 ½ 10
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 8 1 14 1 10 1 9 0 3 0 5 1 16
8 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 7 0 11 1 17 0 4 1 9 0 10 1 12
9 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 17 0 1 1 13 0 7 0 8 + 15 1 14
10 ΚΑΛΛΙΣΤΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 16 0 15 0 7 ½ 14 1 18 1 8 ½ 6
11 ΖΑΒΕΡΔΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1 14 1 8 ½ 12 1 6 0 1 0 2 0 4
12 ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 13 0 2 ½ 11 1 17 0 6 1 14 0 8
13 ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 12 + 20 0 9 0 18 0 14 1 16 1 17
14 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 0 11 0 7 ½ 10 1 13 0 12 0 9
15 ΣΟΦΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 1 20 1 10 0 1 0 3 0 5 - 9
16 ΤΖΟΥΡΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0 10 0 4 0 5 1 17 0 13 0 7
17 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 9 1 19 0 8 0 12 0 16 0 13
18 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 0 1 0 6 0 3 1 13 0 10
19 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 2 0 17 - 5
20 ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 0 15 - 13