ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΤ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ - ΟΡΕΝ 15

Ελβετικό 9 γύρων, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Κωδικός: 109/79

Ημ/νίες: 28/04/2008 - 04/05/2008