ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΥΦΛΩΝ

Ελβετικό 7 γύρων, ΑΘΗΝΑ

Κωδικός: 113/204

Ημ/νίες: 09/05/2010 - 15/05/2010