ΟΡΕΝ ΣΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΙΟΝΙ" - Β΄

Ελβετικό 5 γύρων, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Κωδικός: 115/145

Ημ/νίες: 17/04/2011 - 19/04/2011