ΠΡΩΤ/ΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΔΥΤ. ΑΧΑΪΑΣ

Ελβετικό 6 γύρων, Κ. ΑΛΙΣΣΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

Κωδικός: 116/312

Ημ/νίες: 28/07/2011 - 30/07/2011