ΑΤ. ΠΡΩΤ/ΜΑ ΠΑΙΔΩΝ -14 - ΠΡΟΚΡ. ΕΣΣΝΘΧ

Ελβετικό 7 γύρων, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κωδικός: 117/26

Ημ/νίες: 25/12/2011 - 30/12/2011

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΓΟΥΛΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 21 1 2 1 12 1 5 ½ 4 1 3 1 9
2 ΠΕΣΚΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 19 0 1 1 13 1 11 ½ 8 1 4 ½ 3
3 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ 1 24 ½ 7 ½ 4 1 10 1 5 0 1 ½ 2
4 ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 23 ½ 10 ½ 3 1 6 ½ 1 0 2 1 8
5 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 15 1 6 1 8 0 1 0 3 ½ 9 1 12
6 ΔΟΥΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 14 0 5 1 7 0 4 1 16 ½ 12 1 13
7 ΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1 13 ½ 3 0 6 ½ 15 ½ 12 1 19 1 17
8 ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 11 1 20 0 5 ½ 9 ½ 2 1 10 0 4
9 ΤΟΜΠΑΖΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1 17 ½ 15 ½ 10 ½ 8 1 20 ½ 5 0 1
10 ΣΑΜΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ + 25 ½ 4 ½ 9 0 3 1 11 0 8 1 19
11 ΜΙΧΑΛΑΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 8 1 18 1 14 0 2 0 10 1 16 1 15
12 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 16 + 22 0 1 ½ 20 ½ 7 ½ 6 0 5
13 ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 7 1 24 0 2 1 21 ½ 15 + 20 0 6
14 ΣΤΡΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 6 1 23 0 11 ½ 19 0 17 1 18 1 21
15 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 5 ½ 9 1 19 ½ 7 ½ 13 ½ 17 0 11
16 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 12 1 17 0 20 1 23 0 6 0 11 + 24
17 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 9 0 16 ½ 21 1 18 1 14 ½ 15 0 7
18 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 20 0 11 0 17 + 24 0 14 1 23
19 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2 1 21 0 15 ½ 14 1 23 0 7 0 10
20 ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 18 0 8 1 16 ½ 12 0 9 - 13
21 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 1 0 19 ½ 17 0 13 1 23 0 14
22 ΤΣΑΓΚΟΥΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 12
23 ΦΑΧΑΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 0 4 0 14 1 24 0 16 0 19 0 21 0 18
24 ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 3 0 13 0 23 - 18 - 16
25 ΕΡΜΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 10