ΠΡΩΤ/ΜΑ Ν. ΧΑΝΙΩΝ - Α -10

Ελβετικό 7 γύρων, ΧΑΝΙΑ

Κωδικός: 119/96

Ημ/νίες: 18/01/2013 - 02/02/2013

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 21 1 5 1 3 1 6 1 4 0 2 1 7
2 ΤΖΕΜΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 13 1 8 1 16 0 4 1 7 1 1 1 6
3 ΜΠΑΪΡΑΜΙΑΝ ΑΡΤΟΥΡ 1 23 1 15 0 1 1 9 1 14 1 8 1 4
4 ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΜΑΡΚΟΣ 1 7 1 12 1 6 1 2 0 1 1 5 0 3
5 ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 14 0 1 1 17 1 16 0 4 1 12
6 ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 18 0 4 0 1 1 9 1 14 0 2
7 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 4 1 15 1 12 0 2 1 10 0 1
8 ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 1 10 0 2 0 9 1 21 1 15 0 3 1 18
9 ΤΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 18 1 8 0 3 0 6 1 16 + 14
10 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 8 1 13 1 20 0 14 1 17 0 7
11 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 1 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 1
12 ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 4 0 7 1 21 1 19 0 5
13 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2 0 10 1 18 0 15 + 22 ½ 22 1 20
14 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5 1 19 1 22 1 10 0 3 0 6 - 9
15 ΠΑΥΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 22 0 3 0 7 1 13 0 8 1 23
16 ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 17 1 20 0 2 0 5 0 19 0 9 + 22
17 ΜΠΟΥΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 16 1 21 0 5 1 22 0 10 0 18 1 19
18 ΚΑΛΙΟΝΤΖΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0 6 0 9 0 13 1 20 1 23 1 17 0 8
19 ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ½ 20 0 14 1 23 1 16 0 12 0 17
20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ½ 19 0 16 0 10 0 18 0 13
21 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0 1 0 17 0 8 0 12 0 23
22 ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ 0 15 1 23 0 14 0 17 - 13 ½ 13 - 16
23 ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 0 3 0 22 0 19 0 18 1 21 0 15
24 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 2 ΑΝΑΞΙΟΛΟΓΗΤΟΣ 2