ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΩΤ/ΜΑ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ - ΒΚ

Ελβετικό 5 γύρων, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κωδικός: 103/79

Ημ/νίες: 21/01/2005 - 04/02/2005