ΚΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η/Γ: 09/1964, ΕΣΟ: 01517, Fide: 4200217

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 2171 5
2020A 2156 10
2019B 2150 38
2019A 2178 26
2018B 2198 50
2018A 2234 33
2017B 2249 32
2017A 2310 19
2016B 2342 39
2016A 2361 0
2015B 2361 6
2015A 2355 7
2014B 2360 0
2014A 2360 1
2013B 2360 1
2013A 2360 9
2012B 2360 0
2012A 2360 3
2011B 2365 6
2011A 2380 2
2010B 2380 10
2010A 2375 9
2009B 2385 0
2009A 2385 11
2008B 2405 0
2008A 2405 6
2007B 2400 10
2007A 2390 8
2006B 2410 2
2006A 2410 0
2005B 2410 2
2005A 2420 9
2004B 2430 0
Παλαιότερα 2430 -