ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 03/1978, ΕΣΟ: 08021 | Fide: 4202740 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 2135 0
2023Α 2135 0
2022B 2135 0
2022A 2135 0
2021B 2135 0
2021A 2135 0
2020B 2135 0
2020A 2135 0
2019B 2135 0
2019A 2135 0
2018B 2135 0
2018A 2135 0
2017B 2135 0
2017A 2135 0
2016B 2135 0
2016A 2135 0
2015B 2135 0
2015A 2135 0
2014B 2135 0
2014A 2135 0
2013B 2135 0
2013A 2135 0
2012B 2135 0
2012A 2135 0
2011B 2135 0
2011A 2135 1
2010B 2145 0
2010A 2145 5
2009B 2170 9
2009A 2180 0
2008B 2180 1
2008A 2175 4
2007B 2180 0
2007A 2180 3
2006B 2185 9
2006A 2200 17
2005B 2190 4
2005A 2200 17
2004B 2205 9
Παλαιότερα 2190 -