ΣΑΧΣΑΜΑΝΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 01/1973, ΕΣΟ: 08438 | Fide: 4259246

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1607 0
2021B 1607 0
2021A 1607 0
2020B 1607 0
2020A 1607 0
2019B 1607 0
2019A 1607 0
2018B 1607 0
2018A 1607 1
2017B 1609 0
2017A 1609 0
2016B 1609 0
2016A 1609 1
2015B 1619 0
2015A 1619 3
2014B 1630 0
2014A 1630 5
2013B 1650 2
2013A 1670 0
2012B 1670 0
2012A 1670 5
2011B 1710 0
2011A 1710 7
2010B 1775 3
2010A 1765 4
2009B 1800 0
2009A 1800 4
2008B 1810 0
2008A 1810 0
2007B 1810 0
2007A 1810 0
2006B 1810 0
2006A 1810 0
2005B 1810 0
2005A 1810 0
2004B 1810 0
Παλαιότερα 1810 -