ΤΕΠΕΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 06/1978, ΕΣΟ: 22261 | Fide: 4207599 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1980 9
2023Α 1982 0
2022B 1982 0
2022A 1982 0
2021B 1982 0
2021A 1982 0
2020B 1982 0
2020A 1982 0
2019B 1982 6
2019A 1939 6
2018B 1938 5
2018A 1949 5
2017B 1966 7
2017A 1944 17
2016B 1992 7
2016A 1995 13
2015B 2009 0
2015A 2009 4
2014B 2008 29
2014A 1995 39
2013B 2005 43
2013A 1965 54
2012B 2035 57
2012A 2010 52
2011B 2040 47
2011A 2025 36
2010B 2090 74
2010A 2105 46
2009B 2125 71
2009A 2120 57
2008B 2040 65
2008A 1930 22
2007B 1880 18
2007A 1840 0
2006B 1840 0
2006A 1840 0
2005B 1840 11
2005A 1810 0
2004B 1810 0
Παλαιότερα 1810 -