ΔΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 11/1997, ΕΣΟ: 35024, Fide: 4256530

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1539 0
2020A 1539 5
2019B 1544 0
2019A 1544 14
2018B 1490 16
2018A 1449 15
2017B 1422 7
2017A 1379 9
2016B 1411 4
2016A 1412 10
2015B 1401 7
2015A 1455 0
2014B 1455 7
2014A 1460 15
2013B 1440 28
2013A 1310 18
2012B 1260 22
2012A 1305 11
2011B 1255 24
2011A 1130 12
2010B 1160 30
2010A 1010 5
2009B 1010 0
2009A 1005 0
2008B 1005 0
Παλαιότερα 1000 -