ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 07/2001, ΕΣΟ: 43609 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 998 0
2022A 998 0
2021B 998 0
2021A 998 0
2020B 998 0
2020A 998 0
2019B 998 0
2019A 998 0
2018B 998 0
2018A 998 0
2017B 998 0
2017A 998 0
2016B 998 0
2016A 998 0
2015B 998 6
2015A - 0
2014B - 0
2014A 1000 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι