ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 44344 | Fide: 25831933 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1429 0
2022A 1429 4
2021B 1475 34
2021A 1310 0
2020B 1310 9
2020A 1267 17
2019B 1347 28
2019A 1171 2
2018B 1108 9
2018A 1109 3
2017B 1068 0
2017A 1068 5
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B 1000 0
2014A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -